Leveransförseningar

2018-09-17: Leveransförsening för produkt Mid-sized, Symbolkommunikation, med spiralrygg (artikelnr: 8041-21). Produkten kan inte levereras förrän slutet av oktober på grund av leveransförsening hos tillverkaren.