Leveransförsening på PIR II Kpl

Förseningen beror på komponentbrist av en rörelsevakt till närlarm.

Preliminärt datum på när denna produkt kan levererars är i slutet av januari 2023.