Leveransförsening kognitionshjälpmedel

2019-10-15: Symbolix magnetkort färgad ram, 8x8 cm, arikelnummer 502751 är försenad från leverantören och kommer att kunna levereras tidigast i slutet av november.