Kursöversikt vårterminen 2020

2019-12-04: Nu är vårens förskrivarutbildningar öppna för anmälan.

Många kurstillfällen

Våren 2020 erbjuder hjälpmedelsverksamheterna totalt 37 kurstillfällen som riktar sig till förskrivare. I hjälpmedelsverksamheterna ingår Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet. 

Var ser jag kurserna?

Alla kurstillfällen är nu öppna för anmälan i Lärtorget. Du kan se en sammanställning av alla kurser i kursöversikten för våren 2020. 

Mer information

På våra hemsidor under rubriken Utbildning > Förskrivarutbildning finns mer information om förskrivarutbildningarna, kursöversikten samt lathundar för Lärtorget. Använd den lathund som stämmer för din typ av anställning.