Leveransförsening kognitionshjälpmedel

2019-05-02: Time Timer MDD Plus (artikelnummer: 405025) och Time Timer MDD Mod (artikelnummer: 405026) har drabbats av leveransförseningar från leverantören.

Vi har inte fått besked om när detta är löst.

Hjälpmedlen går ej att beställa i Beställningsportalen under leveransförseningen. Till Time Timer MDD Plus finns en eventuell ersättare - Time Timer MDD Plus Vit (artikelnummer: 405030).