Kindkontakt till närlarm - bifoga arbetsorder!

2019-12-09: Vid förskrivning av kindkontakter till närlarm ska en arbetsorder bifogas till beställningen. I arbetsordern ska det stå: "Anpassning av 3,5 mm kontakt till modularkontakt".

Anledningen till detta är en översyn av rutiner kring säkerheten. 

De kindkontakter som berörs har artikelnummer: 

  • 20002500
  • 200002300