Fortsatta leveransförseningar från KomiKapp AB

2021-06-22: Leveransförseningar från leverantör KomiKapp AB berör nu både de små och stora planeringstavlorna. Produkterna beräknas kunna beställas igen från mitten av augusti.

Berörda produkter

Beställningsunderlagen är fram tills dess inte tillgängliga i beställningsportalen. 

  • Symbolix Planeringskalender veckotavla 60x67cm färg
  • Symbolix Planeringskalender veckotavla 60x67cm vit

Information om nedanstående produkter publicerades i maj

  • Symbolix Magnetkort färgad ram, 8x8cm 
  • Symbolix Mini magnetkort färgad ram, 4x4cm

Orsak

Anledningen till leveransförseningarna är problem med sjötransporter från Asien som fortfarande påverkas av stoppet i Suezkanalen.

Publicerad 2021-06-22