Förskrivarutbildningar hösten 2020

Vi har förhoppningar att kunna genomföra kurstillfällen för förskrivare med start 23 september. Kursöversikten finns nu publicerad på våra hemsidor och samtliga kurstillfällen är öppna för anmälan genom Lärtorget.

Mer information om förskrivarutbildningar samt kursöversikten hittar du under rubriken Utbildningar på vår hemsida.