Barnröster till app

2020-06-03: Nu finns barnrösterna Filip och Freja till appen WidgitGo SE och WidgitPlattorna.

  • Extra talsyntes Freja till WidgitPlattan, art nr 209918
  • Extra talsyntes Filip till WidgitPlattan, art nr 209923

Egen iPad/iPhone

Om man har appen WidgitGo SE i egen iPad/iPhone köper man själv rösten direkt i appen.

Vid nybeställning

Vid nybeställning av WidgitPlatta beställer man barnröst som tillbehör till plattan.

Installation på befintlig WidgitPlatta

Om man vill ha barnröst installerad på en befintlig WidgitPlatta måste man göra en beställning av rösten samt arbetsorder om installation av röst på KommSyn.