Avvikelser transport

2018-01-12: En vanlig orsak till att våra hjälpmedel inte levereras i tid är att vi saknar korrekt adress i beställningen eller arbetsordern.

Det är viktigt att du som förskrivare alltid anger rätt adress dit hjälpmedlet ska hämtas eller levereras. 

Om hjälpmedlet ska levereras hem till patienten behöver vi även ett korrekt telefonnummer. Tänk på att informera patienten om att vi ringer från dolt nummer. 

Avsaknad av adress kan leda till en felfällning av din beställning/arbetsorder alternativt så kommer det att försena transporten.