Leveransförsening Echo SmartPen

2022-08-23: Leveransförseningar av Inspelningspenna Echo SmartPen 4GB med artikelnummer 50508, på grund av brist på medföljande block. Beräknad leverans är i oktober -22.

Publicerad 2022-09-08