Premium Comai

Premium Comai är på samma sätt som Handi/Handifon, ett kognitivt datorhjälpmedel med ett stort antal funktioner och möjligheter. 

Grundkriteriet för förskrivning är behov av anpassad kalender med påminnelser och möjlighet att använda webbkalender för att använda almanackan och skriva in påminnelser för aktiviteter.

Premium Comai är kompatibel till mobiltelefoner och surfplattor med Android plattform.

-Premium Comai ställer högre krav på brukarens kognitiva förmåga än Handifon. Comai är mer textbaserad.
-Larm/påminnelser kan göras direkt i telefonen eller via en webbsida i extern dator.

Hjälpmedlet lånas ut till brukaren så länge behov finns. Om brukaren p g a oaktsamhet förorsakat skada på eller förlust av hjälpmedlet, är brukaren ersättningsskyldig. Brukaren bör se över sitt försäkringsskydd. Hemförsäkringen kan ibland täcka förlust av lånehjälpmedel/handdator.

Om du som förskrivare känner dig osäker eller har några specifika frågor går det bra att kontakta hjälpmedelskonsulent på KommSyn Stockholm eller gå till www.comai.se för ytterligare info.