Kognitivt stöd

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera funktionsnedsättningen i personens kognitiva förmåga i en specifik situation i vardagen. Exempelvis att ändra informationen så att den passar en lägre abstraktionsgrad, tydliggöra tid och händelser.

Kognitivt stöd kan vara hjälp med att

  • välja ut information.
  • göra informationen tillgänglig där den behövs, och när den behövs.
  • presentera informationen så att brukaren kan förstå och använda den.

 

Syfte med kognitivt stöd kan vara

att få ökad självständighet, livskvalitet, trygghet och delaktighet, men också att ge personen möjlighet att förstå, kontrollera och hantera det som händer.

  • Patienten ska kunna göra saker mer självständigt , t ex skriva, tvätta, laga mat.
  • Patienten ska kunna förstå och kunna ha kontroll på vad som händer, t ex passa tider, planera aktiviteter och förstå information.