Kognitivt stöd

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera funktionsnedsättningen i personens kognitiva förmåga i en specifik situation i vardagen. Exempelvis att ändra informationen så att den passar en lägre abstraktionsgrad, tydliggöra tid och händelser.

Vad är kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan vara hjälp med att:

  • välja ut information.
  • göra informationen tillgänglig där den behövs, och när den behövs.
  • presentera informationen så att brukaren kan förstå och använda den.

Syfte

Syfte med kognitivt stöd kan vara:

att få ökad självständighet, livskvalitet, trygghet och delaktighet, men också att ge personen möjlighet att förstå, kontrollera och hantera det som händer.

  • Patienten ska kunna göra saker mer självständigt , t ex skriva, tvätta, laga mat.
  • Patienten ska kunna förstå och kunna ha kontroll på vad som händer, t ex passa tider, planera aktiviteter och förstå information.