Ytterligare ett utbyte 1 november

2020-12-07: Ytterligare ett utbyte skedde på avtalet 1 November. Denna gång är det GN Hearing som bytte ut sina LiNX3D och ENZO3D mot LiNXQuattro samt ENZO Q. Information om detta blev utsänt till alla berörda chefer på hörselklinikerna 27 oktober.

Publicerad 2020-12-07