Utbyte 1 oktober

Sivanto och Widex har bytt ut/uppgraderat sitt sortiment på vissa hörapparater. Utbytet sker från 1 oktober.

Alla laddare ingår men måste beställas samtidigt med hörapparaterna. Patient behöver följaktligen inte bekosta detta. Du som förskrivare väljer ett följande två alternativ, i Beställningsportalen:

  1. Förskriv laddaren direkt och lägg hörapparat som vanligt på prov
  2. Låna ut laddaren, lägg hörapparat på prov. Förskriv sedan båda samtidigt direkt när patienten bestämt sig. 

 

På denna sida kan du läsa mer om hörapparater samt se vilka leverantörer och produkter som är upphandlade.

Publicerad 2020-10-07