Beslut om förtida uppsägning av avtal med Sonova Sweden AB gällande hörapparater, SLSO 18-740-006

2020-11-12: Sonova Sweden AB har den 4 november 2020 meddelat att produkter av märket Unitron, vilka ingår i avtalet, avvecklas i Sverige. KommSyn Stockholm har kommit överens med Sonova Sweden om att med omedelbar begäran avbryta avtalet. Beställningar av Unitron hörapparater kommer från och med den 2020-11-12 att stoppas.

Support

Supporten kommer att finnas kvar till och med 30 september 2021.

Reservdelar

Reservdelar kommer att finnas i 5 år framöver från och med 1 december 2020.

Tillbehör

Tillbehör till Unitron apparater kan beställas i BP från Sonova Nordic (Phonak).
Kompletteringsköp av hörapparat kommer i enstaka fall att vara möjligt t.ex. vid borttappad apparat.