Underhållsladda integrerade hörapparater

2020-02-19: De integrerade hörapparaterna måste underhållsladdas inom 60 dagar.

Tänk därför på att inte ha dessa hörapparater liggande på lager alltför länge. Det är inte skadligt om hörapparaterna står på laddning under lagringen.