Översikt - förskrivning av tillbehör till hörapparat

2020-05-28: Ta hjälp av vår sammanställning för att se vad som gäller vid förskrivning av tillbehör till hörapparat.

Sammanställningen hittar du här men även på sidan om hörseltekniska hjälpmedel.