Ny rutin

2020-04-03: Ska du som förskrivare beställa öroninsatser i Beställningsportalen? Se hit!

Se till att antalet du beställer överensstämmer med antalet som du har angivit i kommentarrutan. Om antalet skiljer sig åt från kommentaren kommer beställningen att felfällas.