Återlämna hörapparat eller behålla som reserv

Nu kan du som förskrivare läsa rutinen "Återlämna hörapparat eller behåll som reserv".

Rutiner för hörselsortimentet hittar du på denna sida. 

Publicerad 2020-09-28