20221102 Leveransförsening Armbandsvibrator Bellman & Symfon

Leverantören Bellman & Symfon meddelar att de har leveransförsening på deras Armbandsvibrator artikelnummer: BE8102-868-C.

Detta på grund av tillverkningsproblem i fabriken. Vissa av komponenterna har blivit kraftigt försenade. Förväntat leveransdatum december 2022.

Alternativ produkt kan vara deras Fickvibrator Visit Pager artikelnummer: BE1470-868.