Inventering av hörapparater

2020-02-19: Under våren kommer de lokala hjälpmedelsförråden att genomgå en inventering.

Skicka e-post till jeanette.riglert@sll.se för att boka in ett datum för er verksamhet.