Inga synliga personuppgifter ut till leverantörerna

När du skickar avtryck och beställning till hörapparatleverantör stryk noga över alla personuppgifter för patient, så att dessa inte syns.

Det räcker att leverantör ser referensnummer.