Förtydligande förlorad hörapparat

2020-10-19: Om en hörapparaten tappats eller stulits under den så kallade "På prov"-tiden ska förskrivare återlämna hörapparaten i Beställningsportalen. Hörapparaten får alltså inte förskrivas först innan den anmäls som förlorad.

Formuläret Förlorad hörapparat ska också fyllas i.

Publicerad 2020-10-19