Förskrivningskriterier radio och TV

2021-01-29: Nu finns det uppdaterade förskrivningskriterier för ISO-kod 221830 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor.

Brev från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen gällande de uppdaterade förskrivningskriterierna. 

 

Publicerad 2021-01-29