Ange serienummer vid förskrivning av CROS apparater

Observera att det är obligatoriskt att ange serienummer vid förskrivning av CROS apparater. Om serienummer saknas blir förskrivningen felfälld.