Leveransförsening

2021-12-09: Leverantör Sivantos/Signia har meddelat att Streamline TV är restad. Det finns ingen prognos för när den är åter på lager men troligtvis sker detta först efter årsskiftet.

Publicerad 2021-12-09