CROS apparater har flyttats i Beställningsportalen

2020-03-30: CROS apparater har flyttats i Beställningsportalen och ligger nu under sin helt egna kategori.

CROS apparaterna räknas inte längre som tillbehör utan som ett huvudhjälpmedel och ska beställas och förskrivas på samma sätt som en hörapparat, dvs att det är obligatoriskt att fylla i serienummer. Enbart hörapparater kan lämnas ut på prov. Cros måste förskrivas direkt. 

Det här betyder också att ni kommer att kunna se om patienten har en CROS apparat i Beställningsportalen.