Porttelefon

Förskrivning

Om patienten inte kan ta sig till dörren för att öppna ”inom rimlig tid”, kan porttelefon förskrivas. Genom porttelefonen finns möjlighet att på distans låsa upp dörrlåset, vilket innebär att patienten kan ex. ligga kvar i sängen och öppna låset via en fjärrkontroll eller direkt på en väggmonterad rumsenhet/högtalare. Förskrivning medges ej om patienten enbart har svårigheter att låsa upp låset.

Installation

Installationen innebär bland annat, byte av dörrlås. Befintlig nyckel fungerar fortfarande. Det ursprungliga dörrlåset skall sparas och lämnas kvar i bostaden. Förskrivaren ska bifoga arbetsorder på installering. Förskrivaren bör initialt närvara vid installeringen men behöver inte vara kvar hela tiden. Montering/installering kan ta ca 3-6 timmar.
Vi kan ej garantera att porttelefonens låsautomatik fungerar till alla dörrtyper. Är det en säkerhetsdörr, har elektroniskt kodlås eller liknande, kan det bli problem med att öppna låset.

Ej alternativ till dörröppnare

Porttelefonen är ej att förväxla med dörröppnare/slagöppnare vilken oftast installerats av kommunen efter bostadsanpassningsbidrag eller liknande.

Frågor

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid eventuella frågor, telefonnummer: 08-123 475 40.