Förlorad hörapparat

Förlorad hörapparat under "På prov"- tiden

Om hörapparaten tappats eller stulits under den så kallade "På prov"-tiden ska förskrivare återlämna hörapparaten i Beställningsportalen. Hörapparaten får alltså inte förskrivas först innan den anmäls som förlorad. Formuläret Förlorad hörapparat ska också fyllas i.

Förlorad hörapparat efter förskrivning

Om hörapparat tappats eller stulits efter att förskrivning gjorts ska förskrivare registrera förlorad hörapparat i Beställningsportalen. Därefter ska formuläret Förlorad hörapparat fyllas i via kommsyn.se, se länk nedan. 

Upphittad hörapparat som är registrerad som förlorad

Är hörapparaten återfunnen inom 30 dagar från det att den registrerats förlorad, kan förskrivaren vända tillbaka registreringen av den förlorad hörapparaten. KommSyn Stockholm ska då kontaktas och informeras om att hörapparaten är återfunnen genom arbetsorder i Beställningsportalen. I arbetsordern ska serienummer och förskrivningens referensnummer anges. 

KommSyn Stockholm skickar en gång per månad ett underlag till Landstingsstyrelsens Förvaltning (LsF) ekonomi för fakturering. Är apparaten återfunnen behöver förskrivaren kontakta LsF ekonomi via e-post lsf.admin.hjalpmedel@sll.se. Lsf behöver fakturanummer och brukarens namn, ej personnummer, för att makulera fakturan. 

Fyll i formulär vid förlorad hörapparat

När förskrivaren har registrerat förlorad hörapparat i Beställningsportalen ska formuläret Förlorad hörapparat fyllas i via vår webbplats.